Současný stav pavilonu A s věží a vzácným zavěžením