Počátek demolice věže - v lucerně je vidět betonová střílna z 2. světové války.jpg