Zelený ostrůvek klidu u veřejných WC - má být zlikvidován