Zelená plocha a keře kolem sochy Cyrila a Metoděje - mají být zlikvidovány